सबै 2 परिणामहरू देखाउँदै

 • DXA5180GQXSC6 उच्च दबाव पानी सफाई ट्रक

  DXA5180GQXSC6 उच्च दबाव पानी सफाई ट्रक मा दुई स्वतन्त्र पानी प्रणाली, उच्च दबाव र कम दबाव छ।

  मोडेल: DXA5180GQXSC6
  ट्याङ्कीको प्रभावकारी मात्रा: 9.4m³
  स्प्रिंकलर चौडाई: ≥१m मी
  पानी तोप दायरा: ≥१m मी

 • XZJ5181GQX उच्च दबाव सफाई ट्रक

  XZJ5181GQX उच्च-दबाव सफाई ट्रकमा दुईवटा स्वतन्त्र पानी प्रणालीहरू छन्, उच्च-दबाव र कम-दबाव।

  मोडेल: XZJ5181GQX
  जम्मा तौल: 18000kg
  मूल्याङ्कन गरिएको पेलोड: 8915kg
  अधिकतम गति:98km / घन्टा